Comments

12月14日香港股市晨早必读之资讯

发布于:2019-09-21  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

        

        

        
        

         一定在早读书-记录

         新股票上市

         发行价   行使价

         02972 TCL信息知识 N/A   N/A

         19797  中寿法兴零零九购   45.10

         19798  汇丰法兴零零九B    112.00

         星条旗回响在19799年购得了16.88拍打。

         19800阿列伊星条旗回响06购买   18.88

         19801  长实星条旗零十二B    88.88

         1982年转变星条旗102   98.00

         19803中信广场星条旗回响零12收买   28.88

         施星条旗102 1980年收买   10.88

         19805好意地星条旗回响08购买   4.88

         19806富力星条旗回响第12号收买   22.88

         19807  恒生星条旗零十二B    108.00

         19808  恒地星条旗零零六购   62.00

         19809  A中荷合零一零B     15.60

         19810  A中荷合零十二购    16.40

         19811 A中荷零11   

         19812  A中荷合零零五沽    14.90

         19813  A中荷合零零八沽    16.40

         19814  中寿荷银零零五B    48.89

         19815荷兰麻布中化堆积06 Purchas   7.49

         19816寿命莲花银0.06克   34.88

         19817建行Faba Zero-4购买   7.68

         19818  工行法巴零零四B    6.99

         19819  交银德银零十二沽   9.00

         19820  建行德银零十一沽   6.88

         19821  招行德银零零六沽   19.00

         68974汇丰增世牛D 20,800.00

         68975恒智瑞银增加股份牛r 2,800.00

         68977  恒指德银零五牛Z    21,800.00

         68978  恒指瑞银零五熊W    23,000.00

         68979  恒指瑞信零四牛T    21,800.00

         68980  港交德银零五牛B    114.18

         68981  港交德银零五牛C    124.18

         68983恒信瑞信0-4空头市场R 2,

         业绩颁布

         天性

         市信誉用桩支撑中期业绩0001

         00037远东旅馆业中期体现

         00320  金宝通        中期业绩

         00335美国发展回响中期业绩

         00403星光回响中期业绩

         福田产业界0042年业绩

         国际中期体现为00474烫发lif

         00567大昌微丝回响中期业绩

         00759  CEC 国际中期业绩

         大邑用桩支撑0099年中期业绩

         01093药物第三一节业绩

         08021汇龙用桩支撑中期业绩

         08158奇纳生物医学中期业绩

         股息惩罚记录

         概略 股息日期类别

         00052  大高兴              2009/12/24  中期股息

         00163金国际 2010/01/08中期股息

         00296巨型的文娱酒店 2010/01/06中期股息

         00587  华瀚医药品         N/A         后期股息

         010.01万顺昌 2009年12月2日中期股息

         01037套及商业 2010/01/08中期股息

         01137  城市新闻报道            2009/12/30  后期股息

         02814  处于优势日本ETF          2010/01/11  后期股息

         有经济效益的材料

         第三一节大批生产指数和制造业的生产者物价指数

         第3季地方的动物生产总值及外部情况基性的进项行程数字

         公平变奏

         天性      详细资料

         00472  金六福授予  敞开的出售  每5股可获出售1股,每股出卖价 $

         防护截止日

         01978  中寿德银九十二B

         03348  国信瑞银九十二D

         03854  国信瑞银九十二E

         04591汇丰瑞银92补进

         06126  国信瑞银九十二A

         06134  国信瑞银九十二B

         13042国信樱桃色92购买

         13547  国信瑞银九十二F

         13757  国信法兴九十二A

         15366  长实德银九十二A

         15615肇星描写九十二购得

         15618  中化法兴九十二B

         15705奇纳堆积美林92购得

         15761汇丰Faba 92收买

         15781  港交德银九十二E

         15966阶级德国堆积92 G

         16009  交银瑞银九十二购

         16033  中化瑞银九十二A

         16173  中行法巴九十二A

         16253  汇丰瑞银九十二C

         16261甲中法兴92

         16309  中移比联九十二沽

         16386  S金瑞银九十二购

         16610  中移法兴九十二沽

         16683年瑞士归功于92股

         16715和黄描写92

         16716《工商堆积法》兴92B

         香港17029交德饮92

         17240  中行法兴九十二沽

         铁法兴92 1724年购

         17330  工行法兴九十二C

         17593  国信瑞银九十二G

         17647上海描写92购买

         17668  中行法巴九十二B

         17731好意地描写92购得

         17755中寿荷银92克

         瑞银92B于1791年生效

         18468  工行瑞银九十二B

         62707建行瑞银九银

         62780建行瑞银九一熊

         62915恒生瑞银九一牛

         62958  建行瑞银九乙牛C

         63021和瑞银九一牛

         63046汇丰瑞银九龙司B

         63057和瑞银黄九一牛

         63084汇丰瑞银九一牛C

         63107汇丰瑞银九一牛D

         63108汇丰堆积

         63156恒生瑞银九一牛

         63218瑞银九一熊A

         63233瑞银9B熊B

         63234瑞银Kouyi Bear C

         63235瑞银九一熊D

         63240瑞银九一熊A

         瑞银九一熊一期63244a

         63275瑞银九一熊B

         63319汇丰瑞银九龙司B熊

         63320好意地瑞银九龙司B熊

         63354瑞银九一牛C

         63358瑞银九一熊D

         63360中寿瑞银九一牛

         63363瑞银纽埃岛

         瑞银九一牛J in 63365a

         63373汇丰瑞银九一牛G

         63495建行瑞银九一熊

         63497汇丰瑞银九龙司熊

         63723  建行德银九乙牛A

         63826  建行瑞银九乙牛E

         63830瑞银纽格

         63832汇丰瑞银九一牛一

         63836瑞士堆积Kouyi Bear H

         63958  建行德银九乙牛B

         63980汇丰瑞银九一牛J

         64186建行瑞银九一熊

         64592遂阴九一牛G

         64593  招行瑞银九乙牛A

         64594瑞银九一牛J

         64599中寿瑞银九一熊

         瑞银九银六64600左转舵

         瑞银九一牛L in 64601

         64644  中寿瑞银九乙牛I

         64645  招行瑞银九乙牛B

         64738  中寿德银九乙熊C

         64785瑞银九一熊E

         64827建行德银九一熊

         64829  港交德银九乙牛A

         64830工行德银九一熊

         64849  港交德银九乙熊B

         除牌日

         02960奇纳锆产业

         08388视力用桩支撑

         10871日经德国堆积92

         10875日经德国堆积92

         10876日经德国堆积92

         10880日经德国堆积92

         15078  建行瑞银九十二C

标签:
    神兽验证马:
点击我更换验证码
飞机