Comments

广西大学2013年自主招生录取名单

发布于:2019-01-28  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

        

        

        
        

        2013-04-18 12:09:38

        广西大学2013年自由权选拔资历考生名单早已发布,假定在散布时期有究竟哪一个反对国教,经过说某种语言的。、敝约束纪律检查中表明的封面和对立面方式。最大的,选择契合使习惯于的民事法庭。。

        联系说某种语言的:广西大学招生就业指导鼓励  0771-3232999         

        广西大学纪检监察重要官职 0771-3237062

        科目

        姓名

        性特征

        大学预科命名

        评定评分

        语言

        艾畅

        

        广西大学附属大学预科

        优良

        语言

        谢李颖

        

        柳州大学预科

        优良

        语言

        庞渝

        

        陆川县大学预科

        优良

        语言

        赋语蕴涵

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        农龙龙

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        刘可丹

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        陆燕平

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        杨玉仪

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        张子钧

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        韩伟成

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        小幼崽

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        魏兆英

        

        南宁其次大学预科

        优良

        语言

        马家辉

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        语言

        万博manbetx官网

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        语言

        曹展嘉宾

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        语言

        苏慧

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        语言

        张功普

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        语言

        杨小宇

        

        南宁第三十六大学预科

        优良

        语言

        黄玉燕

        

        邕宁大学预科

        优良

        语言

        杨沛沫

        

        榆林第1大学预科

        优良

        语言

        黄雨

        

        百色市大学预科

        良好

        语言

        黄晗

        

        百色市大学预科

        良好

        语言

        罗洋

        

        百色市祷祝大学预科

        良好

        语言

        李家平

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        语言

        黄巧宜

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        语言

        凌家卫

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        语言

        李连梅

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        语言

        袁祥云

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        语言

        刘沛鹭

        

        灵山大学预科

        良好

        语言

        吴明江

        

        柳州大学预科

        良好

        语言

        何于洋

        

        柳州大学预科

        良好

        语言

        贾彬彬

        

        刘铁仪

        良好

        语言

        赵静书

        

        南宁八大学预科学会学

        良好

        语言

        施妤

        

        南宁八大学预科学会学

        良好

        语言

        黎茵

        

        南宁其次大学预科

        良好

        语言

        陈汉斌

        

        南宁其次大学预科

        良好

        语言

        倪哲

        

        南宁其次大学预科

        良好

        语言

        杨复丸

        

        南宁其次大学预科

        良好

        语言

        钟忠聪

        

        南宁其次大学预科

        良好

        语言

        陈建州

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        洪源袁

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        夏姚

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        张宇梦

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        钟莉

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        何乔颖

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        莫彦

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        滕悦

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        姚思琦

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        梁钦宁

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        王峥

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        陈瑶

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        语言

        陈琪回

        

        南宁第三十三个的大学预科

        良好

        语言

        梁靜怡

        

        南宁市第1大学预科

        良好

        语言

        邱玉琴

        

        容县大学预科

        良好

        语言

        刘贤

        

        武鸣大学预科

        良好

        语言

        吴饶岚

        

        武鸣大学预科

        良好

        语言

        罗开燕

        

        武鸣大学预科

        良好

        语言

        卫梦

        

        武鸣大学预科

        良好

        语言

        陆伯龙

        

        玉林高中

        良好

        语言

        Pan paniscus

        

        榆林第1大学预科

        良好

        英语

        梁朝明

        

        北海大学预科

        优良

        英语

        黄婵闽

        

        崇左扶绥大学预科

        优良

        英语

        林海宾

        

        贵港最高级大学预科

        优良

        英语

        万州山

        

        桂林中山大学预科

        优良

        英语

        李小梅

        

        参观者柴纳

        优良

        英语

        周敏

        

        柳州大学预科

        优良

        英语

        王思涵

        

        南宁其次大学预科

        优良

        英语

        孔妮

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        黄晓

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        文雅

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        雷鲁舜

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        赵毅梅

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        何Jin se

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        周子琦

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        黄静

        

        南宁市第三大学预科

        优良

        英语

        孙甜

        

        南宁培养人才试验大学预科

        优良

        英语

        方钰

        

        钦州其次大学预科

        优良

        英语

        农金玉

        

        武鸣大学预科

        优良

        英语

        西安黄萌

        

        武鸣大学预科

        优良

        英语

        江铮

        

        邕宁大学预科

        优良

        英语

        林红玲

        

        榆林第1大学预科

        优良

        英语

        张译齐

        

        百色市大学预科

        良好

        英语

        王微粒

        

        恭城大学预科

        良好

        英语

        黄心怡

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        英语

        凌玉杰

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        英语

        黄俊

        

        广西大学附属大学预科

        良好

        英语

        莫玉浩

        

        广西师范大学附属大学预科

        良好

        英语

        陆俊杰

        

        广西师范大学附属大学预科

        良好

        英语

        李俊梁

        

        桂林中山大学预科

        良好

        英语

        秦西梅

        

        柳江大学预科

        良好

        英语

        何勇杭

        

        柳州其次大学预科

        良好

        英语

        Zhou Qi歌

        

        柳州大学预科

        良好

        英语

        岑丽

        

        柳州大学预科

        良好

        英语

        何钱舟

        

        刘铁仪

        良好

        英语

        罗海县

        

        陆川县大学预科

        良好

        英语

        宁中平

        

        陆川县大学预科

        良好

        英语

        宁建兴

        

        南宁八大学预科学会学

        良好

        英语

        黄兰杰

        

        南宁八大学预科学会学

        良好

        英语

        文小飞

        

        南宁其次大学预科

        良好

        英语

        王克汉

        

        南宁其次大学预科

        良好

        英语

        黄文婵

        

        南宁其次大学预科

        良好

        英语

        何盛欣

        

        南宁其次大学预科

        良好

        英语

        罗汐

        

        南宁其次大学预科

        良好

        英语

        陈开东

        

        南宁培红公营大学预科

        良好

        英语

        张雪汉

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        梁红

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        魏思尧

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        杨尚林

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        冯媛

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        吴家洪

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        墨子禅

        

        南宁市第三大学预科

        良好

        英语

        刘宇杨

        

        南宁第三十三个的大学预科

        良好

        英语

        曾孝贝

        

        南宁第三十三个的大学预科

        良好

        英语

        陈晨

        

        南宁第三十三个的大学预科

        良好

        英语

        陈诗

        

        平果县第三最高级大学预科

        良好

        英语

        陆建宇

        

        钦州第1大学预科

        良好

        英语

        黄柳申

        

        武鸣大学预科

        良好

        英语

        李梅山

        

        武鸣大学预科

        良好

        英语

        黄庆云

        

        武鸣大学预科

        良好

        英语

        徐必宁

        

        邕宁大学预科

        良好

        检查更多:高考 >特别类别表达 > 自由权招生

标签:
    神兽验证马:
点击我更换验证码
飞机